Några historiska nedslag

  • Grossistverksamheten startades 1966 av Arthur Granstedt
  • Ombildning 1974 till Stiftelsen Biodynamiska Produkter
  • 1987 flyttade Stiftelsen Biodynamiska Produkter till nuvarande lokaler
  • Grundade grossistföretaget Dynamis France i Paris 1991
  • Stiftelsen Biodynamiska Produkter eget varumärke ”Fyra Årstider” lanserades 1992
  • Startade Tradingavdelning år 2000, numera finns kontoret i Holland
  • Ekolådan startades 2003
  • 2006 förvärvades Nibble Handelsträdgård
  • 2007 förvärvades Ekofrukt
  • 2009 såldes Dynamis France
 
 
 
 


Stiftelsen Biodynamiska Produkter

08-554 810 30 · info@biodynamiskaprodukter.se

›› Fler kontaktuppgifter