Vår filosofi

Det är Stiftelsen Biodynamiska Produkters starka övertygelse att människor idag blir alltmer medvetna om det egna handlandets betydelse för miljön, för hälsan och för människors sociala situation i världen. Genom sitt arbete vill Stiftelsen Biodynamiska Produkter bidra till att förstärka den här medvetenhetsprocessen och också driva på marknaden i den riktning som denna medvetenhet kräver.

Vår företagskultur består i att lära känna sig själv och bli medveten om sin omgivning genom omtanke.

Omtanke är att bry sig om andra människor, djur och växter. Det är en vägvisare i vårt uppförande gentemot våra anställda och kunder. I en vidare mening betyder omtanke att sträcka sig längre än till ekonomiska mått och även se till etik och miljöhänsyn.

Målsättning med Stiftelsen Biodynamiska Produkters verksamhet är följande:

– Att stödja de biodynamiska/ekologiska jordbrukarna genom att göra deras produkter lättillgängliga för alla konsumenter, så att bönderna får en marknad och en seriös och långsiktigt samarbetspartner.

– Stiftelsen är utan enskilt vinstintresse och eventuellt överskott efter investeringar går som stöd till dem som utvecklar ekologiskt & biodynamiskt odling, forskning och utbildning. 


Våra hörnstenar är:

Enbart ekologiskt eller biodynamiskt

– Vi vill ta hand om vår natur så att inte sjöar dör av kvävebrist pga konstgödsel eller att växter, djur och grundvatten förgiftas pga kemisk bekämpningsmedel. 
– Vi vill inte äta mat med rester av bekämpningsmedel. 
– Vi vill inte heller ha GMO i vår mat eller fodermat hos djuren.

Hög kvalité

– Framställningen av våra biodynamiska produkter bygger på våra metoder som förhöjer produktens kvalitet och näringsförmåga. 
– Vi vill ha mat som är naturlig, som smakar, utan aromtillsatser eller andra tillsatser som används för att dölja bristfällig hantering och innehåll av livsmedelsprodukterna.

Kompetenta samarbetspartner

– Vi vill ha produkter där kvalité sätts före kvantitet. 
– Vi vill ha produkter som är fyllda med smak och näringsämnen. 
– Vi vill ha råvaror/produkter där yrkeskunskap sätts före löpande bandet. Våra personliga och långsiktiga relationer till kunniga och engagerade odlare och producenter säkrar tillgången till de bästa och ekologiskt/biodynamiskt odlade råvaror och produkter.

Pålitlighet

– Kunden ska få rätt varor, i rätt kvantitet, i rätt tidpunkt, med rätt (miljövänlig) transport.

Trovärdiga

– Vi har varit fokuserad på ekologiska produkter i över 40 år, dvs långt innan ekologiskt livsmedel blev känt och mer accepterat.

Samhällsansvar

– Vi vill påskynda utvecklingen mot ett ekologiskt hållbart samhälle. Vi har varit en föregångare i miljöarbetet och ska även fortsättningsvis inspirera våra underleverantörer, kunder och samarbetspartners om vägar till ett hållbart samhälle. Vi vill även förbättra situationen för våra bönder i Sverige.
 
 
 
 


Stiftelsen Biodynamiska Produkter

08-554 810 30 · info@biodynamiskaprodukter.se

›› Fler kontaktuppgifter