Tillbaka

30 mars, 2020

I krisens spår

Biodynamiska Produkters projektutvecklare John Gerhard om hur vi kan värna småskaliga ekologiska mathantverkare och odlare nu och i den ekonomiska krisens spår.

Situationen kring spridningen av covid-19 och myndigheternas löpande rekommendationer påverkar allas vår vardag. Och även handeln på många sätt. Vi på Biodynamiska Produkter berörs särskilt då små ekologiska mathantverkare och odlare drabbas av effekterna. Väldigt många av dessa säljer sina produkter till förskolor och skolkök, fackhandelsbutiker, hotell- och konferensanläggningar och restauranger. Och handeln bygger ofta på personliga kontakter och relationer. Att nämna vid namn dem som står bakom råvarorna som serveras på krogen, eller bakom sylten eller mjölet på butikshyllan, är en självklar del av presentationen.
Genom att synliggöra de odlare och mathantverkare som tar fram det som hamnar på våra tallrikar, förstår vi deras verklighet bättre.

Relationen mellan producent och konsument stärks och i och med det också förutsättningarna för en långsiktigt hållbar matproduktion.
För samtidigt som osäkerheten nu är stor, är det viktigt att minnas visionerna för hur en verkligt hållbar matproduktion kan se ut. Vi behöver våra mindre landsbygdsproducenter – av alla slag. Och vi behöver fler som vill arbeta med och för odling och produktion i samklang med naturen.

Just nu är det viktigt att tänka till lite extra kring vilken mat vi vill ha. Genom sociala medier och via egna kontakter går det att hitta sätt att handla för avhämtning eller med hemleverans från vissa ekologiska butiker, eller direkt från odlare, mathantverkare och restauranger. Vi behöver dem alla – nu och i framtiden. Och de behöver vår omtanke och vårt stöd nu.

John Gerhard projektutvecklare

Relaterade inlägg

2020-04-27T11:42:44+02:00