Leverantörer

Stiftelsen Biodynamiska Produkter, som grundades 1974, räknas som en av pionjärerna inom handel med ekologiska livsmedel i Sverige. Med åren har vi skapat många kontakter och starka band med odlare och grossister såväl i Sverige som Europa och övriga världen. Tack vare dem kan vi erbjuda människor runt om i landet ett brett sortiment av råvaror och produkter.

För oss är det viktigt att de vi samarbetar med delar våra värderingar. Det handlar främst om viljan att använda odlingsplatsens resurser optimalt. Att de människor som brukar jorden strävar efter att använda den på ett sätt som stärker naturen, snarare än utnyttjar den.

Vi har ett mycket nära samarbete med våra odlare som vi i många fall arbetat tillsammans med i årtionden. Rent konkret innebär det bland annat att vi tillsammans tittar på våra prognoser och planerar för kommande säsong. På så sätt kan odlarna vara säkra på att deras grönsaker och frukter blir sålda. Det ger dem en säkerhet och en möjlighet att koncentrera sig på själva odlandet.

Under svensk säsong köper vi självfallet in så mycket svenskodlat som vi någonsin kan. Men många frukter och vissa grönsaker kommer av förklarliga skäl från sydligare breddgrader. Och oavsett om våra odlare är verksamma i Europa eller på andra kontinenter har de alla sitt stora engagemang för odling och miljö gemensamt med oss.

Av våra leverantörer vill vi ha..

  • Produkter där kvalité sätts före kvantitet

  • Produkter som är fyllda med smak och näringsämnen

  • Produkter där yrkeskunskap sätts före löpande bandet

  • Mat som är naturlig, utan arom eller andra tillsatser

Våra produktområden