Initiativ

Stiftelsen Biodynamiska Produkter bildades 1974 och var länge Sveriges enda grossist för ekologiska/biodynamiska livsmedel. Vi har därför från dag ett varit en betydande aktör för utvecklandet av marknaden av det ekologiska. Som ett litet självständigt idédrivet företag har vi väldigt ofta varit först ute med nya idéer och aktiviteter, men vi har också bidragit med erfarenhet och kompetens till andras ekologiska satsningar. Ett exempel är Konsums ansträngning att komma igång med det ekologiska där vi redan under 1980-talet var med i ett projekt som kallades ”lanthandel” och som resulterade i en första variant av Änglamark. Ibland har våra initiativ banat väg för andra, inte minst för större aktörer, och ibland har de helt enkelt inte slagit väl ut. Oavsett har vi gått vidare med nya idéer och satsningar. Man kan nog säga att historien om Biodynamiska Produkter i mångt och mycket reflekterar den generella historien om den ekologiska rörelsen och marknaden i Sverige.

Forskning på Skillebyholm

Stiftelsen biodynamiska produkter stödjer Skillebyholms forskning med fokus på biodynamisk och ekologisk odling samt livsmedelskvalitet. Deras forskning- och utvecklingsprojekt förenar aktörer som vill samverka för att bidra till en mer hållbar utveckling för människor, djur och natur. Genom att kombinera teori och praktik är Skillebyholm en mötesplats för nya idéer, …

Läs mer

Nibble gårdsbutik Ytterjärna

Stiftelsen biodynamiska produkter söker hela tiden nya vägar till ekonomiska såväl som sociala samarbeten med producenter. Även vägarna till kunderna kan behöva omprövas. Sedan november 2020 finns nu ett embryo till en gemensam gårdsbutik på Nibble gård. Tillsammans med Nibble gård, Järna Naturbruksgymnasium, Under Tallarna och Sörbro gård förenar vi …

Läs mer

Utvecklingsprojekt i Burkina Faso

I byn Nakamtenga i Burkina Faso be­­­driver organisationen Yennenga Progress tillsammans med lokala medarbetare och företagare ett landsbygds­utveck­lings­projekt. ”Den goda byn”, som projektet kallas, har fokus på utbildning, hälsa och infrastruktur. Vid byns förskola har man sedan en tid tillbaka drivit en mindre grönsaksodling som spelat en viktig roll i …

Läs mer

Horizontes Organicos i Dominikanska Republiken

Sedan 30 år samarbetar vi med Organicos i Dominikanska Republiken. Där finns bl a gården Finca Girasol som ligger i landets sydöstra del. Vi har samarbetat med de på många olika sätt och därifrån får vi just nu bl a vår biodynamiska Mango av sorten ‘Keith’. Bilder från vårt besök. …

Läs mer