Tillbaka

26 mars, 2020

I tider av osäkerhet

Vi påverkas alla av coronavirusets framfart. Biodynamiska Produkters John Gerhard beskriver situationen ur verksamhetens perspektiv.

Sverige och världen utmanas för närvarande av coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19. Människor ängslas och sjukvården runt om i världen är hårt belastad. Många experter arbetar intensivt för att bättre förstå sig på viruset och hur det bäst kan bemötas medicinskt. Regeringar och myndigheter vidtar åtgärder för de drabbade, för vården och för att hindra smittspridning, åtgärder som också delvis skapar helt nya förutsättningar för arbetsliv, produktion och handel.

Vi på Biodynamiska Produkter och Ekolådan ställs självklart också inför nya utmaningar som kräver åtgärder och beslut. Vi ser nu dagligen över situationen, vår verksamhet och våra rutiner för att minska risken för smittspridning. Exempelvis får nu hämtkunder och leverantörer hämta och lämna varor på lastkajen vid vårt lager för att undvika direktkontakt.
I osäkra tider ser vi människor alltid över våra behov och vilka risker vi kan komma att utsättas för. Tillgången på livsmedel är naturligtvis en av de viktigaste aspekterna på det. Vi har de senaste veckorna märkt hur många fyller på förråden hemma, vilket för vår del lett till en starkt ökad försäljning. Det gäller såväl vår grossistverksamhet som Ekolådan. Lagerpersonalen jobbar hårt och målmedvetet med beställningarna för att alla ska få sina varor i tid. Och våra inköpare står i ständig kontakt med leverantörerna för att säkerställa att lagret löpande fylls på så att vi kan fortsätta att leverera högkvalitativa ekologiska livsmedel till alla våra kunder också framöver.

I skrivande stund har vare sig produktion eller distribution av livsmedel berörts eller begränsats nämnvärt av myndigheternas åtgärder. Men en del fördröjningar kan komma att uppstå ändå, också hos oss. Bland våra leverantörer i Europa finns de säsongsarbetare som inte vill eller kan resa till sina planerade uppdrag – även i Sverige står utländsk arbetskraft för 80 procent av säsongsarbetet inom jord- och skogsbruket. I Italien är det skördetider nu och många skördearbetare från övriga Europa har sagt upp sig på förhand. Detta kan leda till problem för italienska bönder och en viss minskning på tillgängliga varor därifrån.

Nu hoppas vi alla att läget snart ska normaliseras så att vi kan återgå till vardagen. Samtidigt ger oss denna situation anledning att tänka över hur vi vill att den vardagen ska se ut. Inte minst när det gäller hur våra livsmedel produceras och hur vi kan säkra tillgången på dem för alla – även i krislägen.

John Gerhard projektutvecklare

Relaterade inlägg

2020-04-27T13:21:48+02:00